Toàn bộ sản phẩm khi xuất hàng ra đến công trình điều có giấy chứng từ xuất kho đầy đủ từ hãng. Có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận CO/CQ đầy đủ.